Dies ille, dies irae

de Ana Blandiana


O să vină ea,
Nu se poate altfel,
O să sosească
Şi ziua aceea
Amânată de veacuri,
O să vină
Se apropie,
Se şi aude
Pulsul ei bătând
Între zări,
O să vină ea,
Se simte în aer,
Nu mai poate întârzia,
Nu vă îndoiţi, o să vină
Ziua aceea
Orbitoare ca o sabie
Vibrând în lumină.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License